єднальний


єднальний
(який що-н. з'єднує), об'єднальний, гуртівний

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • єднальний — а, е. 1) Який що небудь з єднує. 2) грам. Який з єднує однорідні члени речення і частини складносурядного речення (про сполучники). 3) юр. Який служить для розв язання та усунення суперечностей, розбіжностей …   Український тлумачний словник

  • єднальний — [йеидна/л нией] м. (на) ному/ н ім, мн. н і …   Орфоепічний словник української мови

  • єднальний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • а — I невідм., с. Перша літера українського алфавіту на позначення голосного звука а . II 1. спол. протиставний. 1) Поєднує речення, протиставлені змістом одне одному; значенням близький до але, проте, навпаки; із част. не (сполучення не ..., а або а …   Український тлумачний словник

  • і — I невідм., с. Дванадцята літера українського алфавіту на позначення голосного звука і . •• Ста/вити (поста/вити) кра/пку (крапки/) над і а) уточнювати сказане, не залишати нічого недомовленим; б) доводити до логічного завершення. II 1. (й), спол …   Український тлумачний словник

  • інкорпоруючий — а, е. Єднальний. Інкорпоруючі мови …   Український тлумачний словник

  • ніже — заст. 1) спол. єднальний. Уживається для поєднання однорідних членів у заперечному реченні. 2) част. Ні …   Український тлумачний словник

  • та — I див. той. II спол. єднальний. 1. Уживається для поєднання двох рівноправних синтаксичних одиниць; за значенням відповідає спол. і . 1) Поєднує однорідні члени речення. || Поєднує в інтонаційне ціле два слова, що виражають єдине поняття або коло …   Український тлумачний словник

  • тільки — 1) присл. Майже зараз; щойно. •• Ті/льки що а) зовсім недавно; щойно; б) у поєднанні з дієсловом недоконаного виду вказує на початок дії, вираженої цим дієсловом. 2) присл. Ледве, трохи. 3) част. обмежувальна. Указує на певне обмеження в… …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.